Logo mobilsida

DNA-märkning ska stoppa tjuvar - SVT

SVT. Med hjälp av en vätska med unik, kemisk sammansättning liknande mänsklig DNA ska Örebro kommun nu börja märka stöldbegärlig utrustning. Först ut är kommunens datorer.
- Vi tror att det här är en säker, förebyggande metod. Den har använts i England i ungefär femton år med bra resultat. Det går inte att tvista om vem som är rättmätig ägare om utrustningen är märkt på detta sätt. Vi ser detta som ett bra skydd för elever som får skoldatorer och annars kan utsättas för en rånrisk, säger Daniel Strandberg på Örebro kommun.

Vätskan penslas på utrustningen som sedan blir synlig om man belyser den med ultraviolett ljus. Enligt tillverkaren är färgen näst intill omöjlig att avlägsna och det räcker med en fjärdedels millimeter för att analysera märkningen. Analysresultatet jämförs sedan mot databasen hos säkerhetsföretaget där ägaren finns registrerad. För polisen underlättas arbetet med att knyta förövaren till brottet.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Etikettmoln