Logo mobilsida999
1 739 kr
98 kr
2 449 kr
49 kr
279 kr
129 kr
2 289 kr
449 kr
969 kr
29 kr
89 kr
949 kr

SmartaSkydd har det bästa inom stöldskydd. Märk-DNA, lås, larm och spårsändare.

SmartaSkydd har valt ut de smartaste, enklaste och mest prisvärda stöldskydden för ditt hem och dina saker. I vår butik hittar du skydd till både hus och fordon (cykel, mc, båt), märk-DNA från SmartWater, lås av olika typer och spårsändare till fordon. Inbrotten och stölderna ökar för varje år och möjligheterna för våra myndigheter att lösa brotten har blivit sämre.
Nu finns nya produkter som minskar stöldrisken men som också ger polis, tull och övriga rättsväsendet helt nya kostnadseffektiva möjligheter. Märk-DNA, även kallat DNA-märkning, från SmartWater förenklar detta dramatiskt.

Kampanj, nu från 299kr

Skydda dina saker med Märk-DNA!

Märk-DNA är det modernaste stöldskyddet på marknaden. Polisen ser DNA-märkning som ett av de bästa brottsförebyggande medlen för att förhindra stölder. 
Märk-DNA, eller DNA-märkning, är prisvärt, enkelt att använda samt osynlig för blotta ögat. Varningsdekalerna och det internationella registret håller tjuvarna borta och du får behålla dina saker. Du kan stöldmärka alla dina saker med hjälp av DNA-märkning. SmartaSkydd har valt ut Märk-DNA från SmartWater. SmartWater är marknadens mest använda och billigaste DNA-märkning.

Öka din trygghet idag
beställ Märk-DNA hos oss!

DNA-märkning skylt

Ett urval av våra produkter

SmartaSkydd stöttar initiativ till samverkan mellan grannar genom att möjliggöra gemensamma inköp av DNA-märkning och skyltning. Att gå samman med sina grannar är ett väldigt bra sätt att motverka brott.

Att komplettera sitt initiativ till grannsamverkan med produkter från SmartaSkydd ökar tryggheten för dig och dina grannar. Kontakta oss för att få veta mer om vad vi kan erbjuda.

Skydda din cykel mot stöld

Cykelstölder är bland de vanligast förekommande stölderna idag. Ett bra cykellås motverkar delvis att du blir av med din cykel, men det är också vanligt att tjuvarna tar delar från din cykel. Exempelvis kan du bli av med din sadel, hjul eller hela framgaffeln.

Smartaskydd har ett flertal produkter för att både låsa fast din cykel och de delar som du är mest rädd om. Vi har valt ut de bästa och smartaste cykellåsen för att hålla tjuven borta.

Checklista för hur du skyddar dina saker

Ta stöldskyddsfrågor på allvar. Små åtgärder kan göra stor skillnad. Det mest effektiva skyddet är alltid att tillsammans hålla uppsikt och därmed hjälpa varandra i grannskapet men detta kan behöva kompletteras med andra smarta lösningar.

Hemskydd
 • Tänk på var du har dina värdefulla saker och att ha en bra belysning. Belysning utomhus kan skrämma iväg tjuven. Tjuvar jobbar helst i skydd av mörkret.
 • Lämna inte saker framme inomhus så att de är synliga utifrån.
 • Genomför kontinuerlig kontroll av fönster, dörrar, staket och stängsel. Kontrollera att inget är trasigt eller står öppet.
 • Märk dina värdefulla saker. DNA-märkning från SmartWater är prisvärt och enkelt att applicera.
 • Se till att ha bra fysiska skydd såsom lås, dörrar, galler etc.
 • Komplettera med ett bra inbrottslarm som är kopplat till en larmcentral. 
 • Grannsamverkan. Prata med grannar och håll utkik över varandras saker och berätta för varandra om det sker inbrott i området. Mer information om grannsamverkan.

Fordonsskydd
 • Ta med dig dyra föremål som GPS:er, ekolod, cykeldatoer etc när du lämnar ditt fordon.
 • Använd kraftiga lås och wire eller kätting.
 • Parkera gärna ditt fordon i exempelvis ett garage eller på en plats som är väl upplyst eller där många passerar.
 • DNA-märk ditt fordon och dess tillbehör, det ökar chansen att du får ha ditt fordon i fred och ökar även möjligheten att du kan få tillbaka ditt objekt.
 • Installera en spårsändare. Det finns idag många olika varianter. Vissa har integrerade batterier med lång batteritid och vissa har även larmfunktioner.