Logo mobilsida

Vill du bli återförsäljare till
C3N i Sverige?

Smartaskydd (ACCS MAnagement AB) har distributions- och generalagentsavtal för den svenska marknaden för C3N cykellås.
Ta kontakt med oss om du är intresserad av att bli återförsäljare till C3N cykellås. Vi erbjuder såväl traditionellt återförsäljaravtal , där återförsäljaren själv lagerför produkterna eller så kallat dropshipping-avtal. Dropshipping innebär att Smartaskydd lagerför och skickar produkten till slutkund, på begäran av återförsäljaren.

Exempel på förpackning för hjullås med snabbkoppling
Exempel på förpackning för hjullås med snabbkoppling

Kontakta oss

Är du intresserad av att bli återförsäljare till C3N i Sverige.
Skicka ett mail till info@smartaskydd.se, eller fyll i kontaktformuläret nedan: