Logo mobilsida999

Öka din trygghet med smarta och bra brandskydd

Vi har både brandvarnare, brandsläckare och brandstegar

Nyhet! MAUS XTIN KLEIN är en portabel brandsläckare som bekämpar eld med hjälp av rök. Förutom den fördelaktiga storleken är den främsta fördelen att denna brandsläckare inte lämnar några spår efter sig. En vanlig pulversläckare lämnar mycket rester som kan vara relativt svårt att sanera.

Den väger endast 480 gram och är endast 24 cm hög vilket gör den till den minsta och mest portabla brandsläckaren på marknaden.

Housegard Origo™ är den nya generationens smarta brandvarnare. Origo™ är en trådlös, seriekopplingsbar kombinerad rök- och värmevarnare. Housegard Origo™ använder den allra senaste energibesparande teknologin vilket ger upp till 18 månaders batteritid med endast 2 st AA-batterier. Dessutom ingår enkel magnetisk montering.

Se flera av våra smarta vatten- och brandskyddsprodukter

Brandstege
Vattenvarnare
Brandskydd smartaskydd

Begränsa skadorna och stoppa branden med effektiva brandskydd

Räddningstjänsten i Sverige får årligen in ca 10 000 larm om brand i hus. Många av bränderna kan stoppas eller begränsas med hjälp av brandvarnare, enkla brandsläckare eller effektiv brandutryckning. Det omkommer cirka 120 personer per år i bränder i Sverige och antalet skadade uppgår till ca 700 personer.

Du kan inte helt skydda dig från en brand, men du kan begränsa skadorna. Med bra, enkla och effektiva brandskydd har du alla möjligheter att skydda dig och din familj.

Brandsläckare är väldigt bra att ha nära tillhands eftersom de kan begränsa och stoppa branden. De traditionella brandsläckarna innehåller pulver. Pulversläckarna är effektiva men lämnar efter sig mycket rester som är besvärligt att sanera. Nu finns nya och moderna brandsläckare som istället använder sig av rök för brandsläckning. Dessa brandsläckare är mycket mindre till storleken och lämnar inga spår efter sig vilket minskar problemen vid sanering.

Brandvarnare är ett väldigt effektivt sätt att skydda sig. De moderna brandvarnarna kommunicerar även med varandra vilket innebär att om en brandvarnare aktiveras så kommer även de andra att larma. Den nya generationens brandvarnare är också lättmonterade och du byter batteriet på ett smidigt sätt.

brandskydd larm