Logo mobilsida

Polisen storsatsar på Märk-DNA, även kallat DNA-märkning.

Inom svenska Polisen har man lagt ner mycket jobb på att informera och lära sig hur man spårar DNA-märkning.
Svensk polis är utrustad med uv-ficklampor och har idag kunskapen om hur man spårar och identifierar Märk-DNA.

Pilotprojekt i Stockholm Märk-DNA
Polismyndigheten i Stockholms län satsar på att stärka det brottsförebyggande arbetet genom att på försök introducera MärkDNA till privatpersoner. Bland annat kommer tre bostadsområden, Danderyd, Lidingö samt Tyresö att delta i ett försök att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostaden. Dessa tre områden har under en tid varit utsatta för inbrott och valts ut som bostadsområden som får prova på MärkDNA.

Samtliga "målade" polisbilar i länet har utrustas med UV-lampor. Dessa specialficklampor ska användas för att kontrollera äktheten på olika id-handlingar samt att lättare hitta DNA-märkt stöldgods.

I England har denna form av MärkDNA används i mer än 10 år och i de områden där det genomförts uppmärkning och kommunikationsinsatser, har brottsligheten minskat avsevärt och den upplevda tryggheten ökat.

I Danderyd är det bostadsområdet Stocksund som ingår i projektet. I Lidingö är det bostadsområdet  Sticklinge som ingår i projektet. I Tyresö är det bostadsområdet Persudden och Fornudden som ingår i projektet. 

I oktober 2014 summerades projektet med ett mycket gott resultat. I samtliga områden hade brotten minskad dramatiskt. Detta även skett i närliggande områden.

Internationellt samarbete
Över hela världen har polisen tillgång till det internationella registret som dina uppgifter sparats i. Alla polismyndigheter har gemensamt ställt samman regler och rutiner för hur man ska kunna känna igen och spåra denna märkning.

I Storbritanien har Märk-DNA, även kallat DNA-Märkning, använts i stöldförebyggande insatser under de senaste 10 åren. Märk-DNA har utgjort bevisbörda i fler än 1000 fällande domar. Undersökningar visar att stölderna minskat kraftigt i områden där Märk-DNA erbjudits, till ett subventionerat pris, till alla medborgare.

Försäkringsbolagen tycker om Märk-DNA, det minskar risken för att bli bestulen. Därför ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om de kan ge dig några rabatter när du märker med DNA-märkning.
 

Världens första polishund som kan spåra Märk-DNA

Schäfern ­Ellie är världens första hund som tränats till att upptäcka märk-dna.

Märk-dna är en revolution när det handlar om stöldskyddsmärkning.
Vätskan som penslas eller sprejas på allt från guldringar till bilar märker varje föremål med en unik kod – men eftersom den bara är synlig i UV-ljus kan det vara tids­ödande att kontrollera stora mängder föremål.

– Det är ett bekymmer att leta efter gods på ett effektivt sätt när man kommer in i stora lokaler ­eller skåpblar, säger Ulf Malmqvist på Stockholmspolisens ­ut­vecklingsavdelning.

Det är där hundarna kommer in.

– Det är suveränt för oss, det spar massor av tid eftersom hunden direkt kan avgöra om det finns något som är märkt, säger Ulf Malmqvist.

För på samma sätt som hundar kan leda polisens tekniker att leta på rätt ställe när det handlar om narkotika, blod eller vapen, så kan en specialtränad hund markera på doften av märk-dna.

– Hundens nos fungerar ju tredimensionellt, för henne spelar det ingen roll om märkningen sitter på undersidan. Då slipper man vrida och vända på varje lite pryl, säger hundföraren Robert vid Stockholmspolisens hundenhet.

Den första polishunden i världen som tränats till att markera på märk-dna är schäfertiken Ellie, 5 år, vid Stockholmspolisens hund­enhet.

– Hon har lärt sig känna igen dofterna från de olika fabrikaten av märk-dna som används i landet, säger Robert.

Än så länge har hon inte varit ute på något skarpt uppdrag. Det är fortfarande så lite gods som är uppmärkt med märk-dna, berättar Robert.

– Det är bara en tidsfråga innan det blir aktuellt och vi väntar med iver på att få rycka ut.

Han tror att stulen koppar kommer att bli ett av Ellies vanligaste uppdrag. Stölder av kopparledningar ställer till stora problem för järnväg och kollektivtrafk – men även kyrkor och byggen är drabbade.

– Även om de mal ner kopparen till småbitar på skroten kommer Ellie att kunna markera om den varit märkt med dna.

I England har märk-dna använts i tio år, och i Europa finns det enligt polisen över tusen rättsfall där märkningen bidragit till en fällande dom. Förra året kom tekniken till Sverige. Då inleddes försök 
i tre olika bostadsområden i Stockholm: Trollbäcken i Tyresö, Stocksund i Danderyd och Sticklinge på Lidingö. I samtliga fall minskade antalet inbrott kraftigt.

– I de hushåll som är med i pilot­projektet har inbrotten minskat, säger Ulf Malmqvist.

Dna-märkningen har även en avskräckande effekt när det handlar om resten av kedjan: att köpa och sälja stöldgods vidare.

– Vi ökar riskerna avsevärt för de kriminella, säger Ulf Malmqvist.

KÄLLA: Mitti.se

Polisen Ulf Malmqvist är med i Nyhetsmorgons studio och förklarar hur enkelt du kan skydda dig från att bli bestulen på dina ägodelar med hjälp av DNA-märkning.