Logo mobilsida

Märk-DNA fordonskit

Pris:
650 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1320552
Antal:
 Innehåll fordonskit (OBS, endast ett fordon kan registrerasper paket):

Observera att SmartWaters Märk-DNA är godkänd av kemikalieinspektionen
och klarar de gränsvärden för hälsofarliga produkter som EU satt upp.


6ml SmartWater märkvätska
Instruktioner
Registreringsformulär
2st 2,5x8cm insida fönster
5st 2,5x8cm
10st 1,5x3cm.

Inbrott av fordon blir allt vanligare. Detta paket är specialanpassat till att stöldmärka ett fordon. Även monterade fasta tillbehör kan stöldmärkas. Mikropunkter är adderade som standard vilka hjälper Polisen till att snabbt spåra ägaren till koden. Koden registreras tillsammans med chassi-, motor-, registreringsnummer och följer på så sätt med objektet även om det säljs vidare i andra hand. Fordon som kan stöldmärkas med Märk-DNA är exempelvis, Snöskotrar, båtar, motorcyklar, cyklar, fyrhjulingar mm. Det är bara fantasin som begränsar vad som kan stöldmärkas. 

Spårbarheten avskräcker mot inbrott och hjälper Polisen att hitta den rättmätige ägaren till beslagtaget gods. Våra register används i flera länder och ger på så sätt en spårbarhet utanför Sveriges gränser.

VIKTIGT - EFTER UTFÖRD MÄRKNING MÅSTE REGISTRERING ALLTID SKE VIA BIFOGAT FORMULÄR ELLER VIA INTERNET!